Nieuw: leeftijd oudste kind en koopkracht

Aan het thema of datablok 'Socio-demografie' is het kenmerk 'Leeftijd oudste kind' toegevoegd. Aan het thema 'Socio-economie' is het kenmerk 'Koopkracht' toegevoegd. Indien u deze thema's afneemt, dan worden de nieuwe kenmerken mogelijk zonder extra kosten meegeleverd in deze update.

Leeftijd oudste kind

Dit kenmerk geeft de leeftijd weer van het oudste kind in het huishouden in vier klassen. Middels het kenmerk levensfase kon al onderscheid gemaakt worden tussen gezinnen met jonge kinderen ( < 12 jaar) en gezinnen met oude kinderen (12 plus). het nieuwe kenmerk geeft meer details ten aanzien van de groep jonge kinderen en is als volgt opgebouwd:

Klasse Label
0 Onbekend/geen kinderen
1 0 t/m 3 jaar
2 4 t/m 7 jaar
3 8 t/m 11 jaar
4 12 t/m 20 jaar

Koopkracht

EDM voert lifestyle onderzoek uit onder de Nederlandse bevolking, onder meer naar het vrij besteedbare inkomen van een huishouden. Oftewel: hoeveel houdt een huishouden maandelijks over om vrij te besteden, na aftrek van alle vereiste vaste kosten. Dit kenmerk is opgenomen in GeoLifestyle en door middel van voorspellingsmodellen is het nu ook beschikbaar in GeoHuishouden. Het kenmerk is als volgt opgebouwd:

Klasse Label
0 Onbekend
1 (Bijna) niets
2 50 tot 250 Euro
3 250 tot 500 Euro
4
500 tot 1.000 Euro
5 1.000 tot 2.000 Euro
6 Meer dan 2.000 Euro

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met uw accountmanager.

Verstand van data.
Gevoel voor marketing.