Verbetering inkomen

Het kenmerk inkomen in het thema 'Socio-economie" heeft een klassenindeling gekregen die is gebaseerd op bedragen en wordt uitgebreid met een extra klasse voor het modale inkomen. Deze nieuwe indeling sluit beter aan bij de indeling die het CBS hanteert, geeft meer onderscheidend vermogen in uw toepassingen en is eenvoudiger te interpreteren.

Het nieuwe kenmerk wordt zonder extra kosten meegeleverd in deze update. Het nieuwe kenmerk krijgt de veldnaam HH_INKOM3 en vervangt daarmee het oude kenmerk HH_INKOM2. Onderstaand de nieuwe en oude indeling en de overeenkomst tussen beide.

Nieuwe indeling (HH_INKOM3)

Klasse Land
0 Onbekend
1 0 tot 18.000 euro
2 18.000 tot 26.000 euro
3 26.000 tot 35.000 euro
4 35.000 tot 50.000 euro
5 50.000 tot 75.000 euro
6 75.000 tot 100.000 euro
7 100.000 of meer

Oude indeling (HH_INKOM2)

Klasse Label
0 Onbekend
1 Minimum
2 Beneden modaal
3 Modaal
4 1,5 keer modaal
5 2 keer modaal
6 2,5 keer modaal of hoger

Overeenkomst oude en nieuwe indeling

Klasse Label Lijkt op
0 Onbekend Onbekend
1 0 tot 18.000 euro Minimum
2 18.000 tot 26.000 euro Beneden modaal
3 26.000 tot 35.000 euro Onderste helft van modaal
4 35.000 tot 50.000 euro Bovenste helft van modaal
5 50.000 tot 75.000 euro 1,5 keer modaal
6 75.000 tot 100.000 euro 2 keer modaal
7 100.000 euro of meer 2,5 keer modaal of hoger

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met uw accountmanager.

Verstand van data.
Gevoel voor marketing.