Wijziging premies en media kanaalvoorkeur

In GeoHuishouden zijn de verzekeringspremies uit het thema 'Financiele waarden' verdwenen. Deze premiekenmerken blijken te weinig toegevoegde waarde te bieden ten opzichte van de bestaande kenmerken zoals de inboedel- en opstalwaarde van een object.

Daarnaast is binnen het thema 'Media' het kenmerk kanaalvoorkeur verdwenen, met daarin het onderscheid naar telefoon, post, email en folders. Het medialandschap is dermate veranderd dat dit onderscheid weinig toegevoegde waarde meer biedt in uw analyses. Ook voldoet de kwaliteit van de onderliggende modellen niet meer aan onze eisen. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met uw accountmanager.

Verstand van data.
Gevoel voor marketing.