Nieuw: soort eigenaar en vrije ruimte

Aan het thema 'Woning' zijn de kenmerken 'Soort eigenaar' en 'Vrije ruimte' toegevoegd. Indien u dit thema afneemt, worden de nieuwe kenmerken zonder extra kosten meegeleverd in deze update.

Soort eigenaar

Dit kenmerk geeft aan of de eigenaar van een woning een natuurlijk persoon of een rechtspersoon is. Koopwoningen hebben altijd een natuurlijk persoon als eigenaar, maar bij een huurwoning kan dit ook een rechtspersoon zijn, zoals een woningcorporatie. Het kenmerk is als volgt opgebouwd:

Klasse Label
0 Onbekend
1 Huur: rechtspersoon
2 Huur: natuurlijk persoon
3 Huur: onbekende eigenaar
4 Koop: natuurlijk persoon

Vrije ruimte

De vrije ruimte op een perceel, in vierkante meters, is dat deel van het perceel dat niet bebouwd is. De waarde is alleen bepaald voor huishoudens die op een perceel wonen waar slechts één adres gevestigd is. Voor percelen met meergezinswoningen wordt de waarde niet weergegeven (klasse onbekend/niet bepaald) omdat onduidelijk is welk huishouden over de vrije ruimte kan beschikken. De opbouw van het kenmerk is als volgt:

Klasse Label
0 Onbekend/niet bepaald
1 < 50 m2
2 50 tot 75 m2
3 75 tot 100 m2
4 100 tot 150 m2
5 150 tot 250 m2
6 250 tot 750 m2
7 750 m2 of meer

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met uw accountmanager.

Verstand van data.
Gevoel voor marketing.