Wat speelt er bij EDM.

nieuwsbericht-edm-woordenboek-mei.jpg

Het EDM woordenboek (deel 2): Persona’s, Mentality-model en Datakwaliteit

Het is geen verrassing dat de wereld van data zeer divers is. Om te begrijpen wat data op marketinggebied voor uw bedrijf zou kunnen betekenen, is het belangrijk om meer te weten over alle termen en begrippen binnen het vakgebied. Daarom zijn we enkele maanden geleden gestart met het samenstellen van een lijst met relevante termen, die we vanuit verschillende perspectieven toelichten.

In dit deel 2 van het woordenboek vertellen wij u graag meer over de ingewikkelde terminologie waar de afdeling Data Analytics dagelijks mee te maken heeft. We vroegen Roelant Stegmann (Data Scientist) en Bern van Vulpen (Sales Consultant) wat zij verstaan onder ‘Persona’s’, ‘Mentality-model’, en ‘datakwaliteit’.


Persona’s

Gelieerde termen: acquisitie, buyer persona, customer journey

Bern: “Persona’s creëren is voor bedrijven een manier om hun doelgroep een gezicht te geven en in te kleuren. Een altijd actieve vorm van segmentatie. Maar dat wordt niet alleen voor marketingdoeleinden gedaan. Het is een manier om het hele bedrijf, dus alle afdelingen, mee te trekken in het segmentatie-denken. Het is het ‘waarom’ van je bestaan van je bedrijf. Stel dat je bestaat voor Henk, Truus en Ingrid op de hoek, ik noem maar even wat, dan zijn dat de persona’s. En iedereen, in welke functie dan ook, moet zich kunnen voorstellen wie deze persona’s zijn en hoe je hen het beste kunt benaderen om relevant te zijn.”

Roelant: “Het is een manier om segmentatie-denken intern te verkopen bij collega’s. Om het tastbaar te maken en dus functioneel. Persona’s leven enorm onder Marketeers en communicatieprofessionals. Maar veel minder onder Analisten. Voor Marketeers is het natuurlijk makkelijker om een tekst aan een persoon te schrijven dan aan een statistisch hoopje cijfers. Dus vandaar de vertaalslag van segmentatie naar persona’s. Het wordt dan ook makkelijker om te besluiten welk kanaal je wilt inzetten voor de desbetreffende persona.”

Meer weten over klantsegmentatie? Met concrete voorbeelden en 15 praktische tips maken we in dit whitepaper duidelijk wat segmenteren is en hoe het werkt.

Mentality-model en GeoTypen

Gelieerde termen: segmenteren, sociologie, consumentengedrag, drijfveren, milieu, demografie

Bern: “Het Mentality-model van onze partner Motivaction kun je koppelen aan onder andere persona’s. Het is een sociologisch model voor klantsegmentatie, gebaseerd op normen- en waardenontwikkeling: wat vindt de consument en waarom. De 14 GeoTypen van EDM geven juist inzicht in hoe de consument feitelijk handelt. Deze gecombineerde inzichten helpen bij bepalen hoe je het beste kunt communiceren met je doelgroep.”

Roelant: “Niks op aan te vullen!”

Benieuwd of uw klant behoort tot de ‘Intellectuele Cultuurliefhebbers’ of toch meer een ‘Ambitieuze Trendvolger’ is? Ga dan naar www.geotype.nl en kom te weten welke GeoTypen uw klant het meest typeert.

 

Datakwaliteit

Gelieerde termen: klantendatabase, identificatie, referentiedata, profielen, leadmanagement

Bern: “De hygiënefactor voor elk bedrijf. Sinds de komst van de AVG nog veel belangrijker, want als eigenaar van persoonsdata ben je verplicht die goed te onderhouden. Voor elke onderneming geldt dat de kwaliteit van je klantdata één van de bepalende factoren is voor het effectiviteit van je marketingacties. Een brief die wordt gestuurd aan ‘de bewoners van [adres]’ of naar ‘de heer of mevrouw [achternaam]’ of ‘mevrouw [achternaam]’, geeft al een duidelijk verschil in respons. Hoe gerichter de aanhef en inhoud van je boodschap, hoe meer kans op conversie.”

Roelant: “Datakwaliteit is een brede term die refereert naar de vraag of je, je datahuishouding op orde hebt. Maar de term wordt in de praktijk vooral gebruikt voor persoonsgegevens, en geeft aan hoeveel waardes daar ontbreken of foutief zijn. Je kunt het vergelijken met een Sudoku-puzzel: de hoeveelheid aan cijfertjes die je niet hebt ingevuld of onjuist hebt ingevuld zijn bepalend voor een succesvolle voortgang van het spel.”

Aan de slag met datakwaliteit? Lees hier onze 6 hands-on tips.

 

Hebt u het eerste deel van het EDM woordenboek gemist? Lees hier de blog en kom alles te weten over de termen ‘Churn’, ‘klantsegmentatie’, ‘profileren’ en ‘Location Profiling’.

 

Nieuwsoverzicht
Verstand van data.
Gevoel voor marketing.