Wat speelt er bij EDM.

fotografie-etienne-mandos-4136-voorkeur.jpg

Het maximale uit uw charity data halen doet u zo!

22-1-2018 | EDM

Marjan van den Bossche is Customer Intelligence Analist bij EDM. Onlangs publiceerde zij een uitgebreide white paper gericht op de goede doelen organisaties. Hierin staat beschreven hoe u in drie stappen het maximale uit charity data kunt halen. We zetten ze hier nog eens in het kort onder elkaar.

Stap1: Effectief en efficiënt werven

Uw organisatie kan niet zonder donateurs. De werving van donateurs is dan ook een doorlopend proces. Het is een continue zoektocht naar een trouwe donateur. Een donateur die niet éénmalig een mooie financiële bijdrage levert maar die structureel bijdraagt. Feitelijk bent u op zoek naar een look-a-like van de donateur die al binnen is! Het fijne daarvan is dat u de kennis en informatie hoe zo'n donateur zich gedraagt waarschijnlijk al in uw CRM-systeem heeft. Verrijkt met de data van EDM kunt u al snel nieuwe potentiële donateurs opsporen en identificeren. En voor de meest kansrijke huishoudens ontwikkelen we een wervingscampagne op maat.

Stap 2: De relatie aangaan

Een donateur werven is stap één, daarna is het zaak hem ook te behouden. Hoe zorgt u ervoor dat een nieuwe donateur een structurele gever wordt? Uw communicatie met de donateur moet zo persoonlijk en relevant mogelijk zijn. Wanneer u de adresgegevens van donateurs goed vastlegt, kunt u deze koppelen aan de data van GeoMarktprofiel. Dan zijn de profielen makkelijk te vergelijken met andere huishoudens en leert u de donateur kennen. U krijgt een prachtig inzicht in de karakteristieken van donateurs. Dat worden de aanknopingspunten voor een persoonlijk gesprek, en bepaalt de wijze waarop de donateur benaderd wil worden.

Stap 3: Donateurs behouden

Door alle donateurs die opgezegd hebben met elkaar te vergelijken, zult u erachter komen dat zij een aantal overeenkomsten vertonen. Deze informatie kunt u vergelijken met uw huidige donateursbestand. Hiermee kunt u inzicht krijgen in de churnkans, de kans dat een donateur zijn donateurschap opzegt.Dit geeft u handvatten: In hoeverre heeft het nog zin in bepaalde donateurs te investeren? Wie spreekt u op welke manier aan? Via welk kanaal en met welke boodschap? Op grond van alle data-inzichten kunt u het verloop onder uw donateurs tot een minimum beperken.

Nieuwsgierig naar het hele verhaal? Download dan de white paper waarin het hele proces nauwkeurig omschreven staat.

Nieuwsoverzicht
Verstand van data.
Gevoel voor marketing.