Maatschappelijk Verantwoord

EDM steunt Stichting Reinaerde De Ster

Sinds 2017 ondersteunt EDM Stichting Reinaerde De Ster in Vleuten; een kindercentrum waar kinderen van nul tot achttien jaar met een ontwikkelingsachterstand of beperking worden ondersteund in het aanleren van praktische en sociale vaardigheden. Ondersteunen doen we niet alleen middels giften, maar ook door buurtactiviteiten, collectes en vrijwilligersdagen te organiseren.

Alles start met een wens
Het kindercentrum beschikt over verschillende ruimten waar kinderen kunnen leren, spelen en ontdekken, waaronder een (water)snoezelruimte en gymzaal. Maar de diversiteit van kinderen en uiteenlopende behoeften maken het een uitdaging om voor iedereen een passende ruimte te creëren. Na het in kaart brengen van alle wensen en (ver)eis(t)en ontstond één duidelijke wens: een sprookjeshal waar ieder kind zichzelf kan uitdagen. Aan de creatie van een complete sprookjeshal met (o.a.) tovertafel, interactieve lichtprojectie en sprookjesboom, hangt een kostenplaatje van €35.000,-.

Laat de kinderen van De Ster weer toveren
Begin 2017 zijn we gestart met de realisatie van een website met donatiepagina: steundester.nl. Aansluitend hebben onze intelligence analisten onderzoek gedaan naar de wervingsmogelijkheden in de buurt en de geefbereidheid rondom De Ster. Op basis van deze uitkomsten zijn gebieden geselecteerd om de collecte van het Oranje Fonds te lopen, wat heeft plaatsgevonden in juni 2017.

In juni 2018 heeft sportvereniging DESTO zich voorafgaand én tijdens de 7e editie van de DESTO DIVA’S CUP ingezet voor De Ster. Deelnemende teams bedachten acties waarmee zij geld konden inzamelen, en de vier beste teams werden beloond met een door ons beschikbaar gestelde prijs. Die dag is er meer dan €2.000,- opgehaald.

Naast alle initiatieven vinden we het belangrijk om bewustwording onder medewerkers te creëren. Sinds januari 2017 wordt er dan ook jaarlijks een vrijwilligersdag op locatie georganiseerd, waarbij we één volledige werkdag de handen uit de mouwen steken en de begeleiders ondersteunen. In 2017 organiseerden we het Winterfestijn; een dag vol spelletjes, het bakken van pannenkoeken en ritjes in de hinnikwagen. De vrijwilligersdag 2018 stond in het teken van het uitvoeren van extra schoonmaakwerkzaamheden en klusjes, terwijl de kinderen wederom konden genieten van ritjes in de hinnikwagen. In 2019 zijn een groot aantal medewerkers gestart met renovatiewerkzaamheden aan de watersnoezelruimte en is er geschaatst met de kinderen. De vrijwilligersdag 2020 bevatte een combinatie van klusjes en gezelligheid; diverse ruimten en de speelhal zijn voorzien van een nieuwe lik verf en er is geholpen op de groepen. Na afloop van iedere vrijwilligersdag doneren we een extraatje aan De Ster. Zo heeft de donatie in 2019 er mede voor gezorgd dat de renovatie volledig kon worden afgerond en er een lichtprojector kon worden aangeschaft. De donatie in 2020 is volledig ten goede gekomen aan de aanschaf van de sprookjes-ballenboom; een belangrijk onderdeel van de sprookjeshal.

We zijn al op de helft!
Door alle initiatieven is al meer dan de helft van het benodigde bedrag gedoneerd en zijn enkele onderdelen van de sprookjeshal al aangeschaft. De komende jaren blijft EDM betrokken bij Reinaerde De Ster en zal hen blijvend ondersteunen, o.a. middels advies over mogelijk nieuwe acties en de uitvoering hiervan. Ook een bijdrage leveren? bezoek steundester.nl voor meer informatie. 

collage-2-reinaerde-1200.jpg

Verstand van data.
Gevoel voor marketing.