Partners

Bel-me-niet Register (stichting Infofilter)

Op 1 oktober 2009 is het Bel-me-niet Register opgericht. Het doel van dit register is het verminderen van irritatie bij telemarketing. Consumenten kunnen hun vaste en mobiele telefoonnummer inschrijven in het Bel-me-niet Register. Daarna mogen bedrijven hen niet meer benaderen met een telefonisch aanbod. Dat staat zo in de wet. Bedrijven moeten voordat ze gaan bellen, eerst controleren of niemand uit hun belbestand staat ingeschreven in het Bel-me-niet. EDM kan haar klanten helpen bij de registratie en het ontdubbelen met Bel-me-niet register.

demeter.jpg

DeMeter

DeMeter is een vakvereniging voor en door marketeers. De vereniging heeft als belangrijkste doelstellingen het stimuleren van kennisoverdracht, het inspireren van haar leden en het faciliteren van persoonlijk contact door het organiseren van relevante kennisbijeenkomsten en events.

Privacy Waarborg

Het Privacy Waarborg is een keurmerk waarmee organisaties de consument en hun relaties kunnen laten zien dat zij op een juiste manier omgaat met persoonsgegevens in het toesturen van reclame.

EDM is in het bezit van het DDMA privacy waarborg 'Goud'.

Motivaction

Motivaction is een fullservice onderzoeks- en adviesbureau. EDM werkt samen met Motivaction op het gebied van het Mentality segmentatiemodel, waarvoor is bepaald in welke mate elk Nederlandse huishouden aan het profiel van de verschillende Mentality- milieus voldoet. Meer weten over de segmentatiemodellen van Motivaction?

DDMA

DDMA is de branchevereniging voor dialoogmarketing. EDM is aangesloten bij de DDMA en erkent en leeft de codes van de DDMA na. Naast het lidmaatschap voor de Nederlandse Branchevereniging beschikt EDM ook over een lidmaatschap voor haar vestigingen in België en Engeland bij de: BDMA en DMA.

adform-1.jpg

Adform

EDM heeft meer dan 130 audiences direct beschikbaar binnen Adform. Deze audiences zijn zorgvuldig samengesteld en vertellen iets over het gedrag, socio-demografische kenmerken of het autogebruik.

microstrategy-partner.png

MicroStrategy

MicroStrategy is wereldwijd leider in Business Intelligence-technologie en levert geïntegreerde rapportage-, analyse- en monitoringsoftware. EDM zet klantdata om naar informatie en maakt hiervoor gebruik van de MicroStrategy BI-tools.

postfilter-partner.png

Postfilter: Nationaal Post- & Overledenenregister

Postfilter maakt zich sterk voor de belangen van consumenten. De uitgangspunten van Postfilter zijn helder: commerciële communicatie moet kunnen, maar wél met respect voor de consument. Voor meer informatie over het Postfilter kunt u terecht op.

google-1.jpg

Google

Samen met Google heeft EDM de Google Store Sales Design mogelijkheid beschikbaar gesteld binnen Google Analytics. Store Sales Direct stelt adverteerders in staat hun transactiegegevens te koppelen aan advertentiegegevens van platforms van Google, Search en YouTube. Daarnaast heeft EDM meer dan 130 audiences direct beschikbaar binnen Google Ads (voormalig Doubleclick Bid Manager). Deze audiences zijn zorgvuldig samengesteld en vertellen iets over het gedrag, socio-demografische kenmerken of het autogebruik.

adobe-1.jpg

Adobe

EDM heeft meer dan 130 audiences direct beschikbaar binnen Adobe Audience Manager (AAM). Deze audiences zijn zorgvuldig samengesteld en vertellen iets over het gedrag, socio-demografische kenmerken of het autogebruik.

DNA - Database Network Associates

Een uniek pan-Europees netwerk van de database- en direct marketing experts. DNA is het netwerk van Europese deskundigen op het gebied van "data driven oplossingen voor de consument."

moa-partner.png

MOA

De MOA, Center for Information Based Decision Making Marketing Research is een vereniging van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met Market Research, Digital Analytics, Marketing Intelligence en Beleidsonderzoek.

PIM - Platform Innovatie in Marketing

Het Platform Innovatie in Marketing (PIM) is een kennisnetwerk op het raakvlak van marketing, Innovatie en technologieën.

RUG CIC

EDM is lid van RUG CIC (Rijksuniversiteit Groningen Customer Insights Center). Zij vertaalt wetenschappelijk gefundeerde klantinzichten op een heldere manier naar de praktijk.

KLANTSERVICE FEDERATIE

De Klantenservice Federatie is een vereniging in een snel ontwikkelend vakgebied. Op het gebied van communicatie zijn er volop technologische ontwikkelingen en de positie van klantcontact in organisaties wordt elke dag belangrijker.

Verstand van data.
Gevoel voor marketing.