Privacy en voorwaarden

Privacy

Al meer dan 25 jaar werkt EDM met databestanden van gerenommeerde partners en klanten. Het werken met en uitwisselen van data en persoonsgegevens vereist vanzelfsprekend het monitoren en naleven van alle actuele wettelijke regels en gedragscodes rondom privacy en beveiliging.

Privacy en security zijn dan ook al sinds jaar en dag belangrijk voor EDM. EDM werkt strikt conform de Nederlandse en Europese wetgeving met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1285521. EDM is in het bezit van het DDMA privacy waarborg 'Goud'.

EDM stelt informatie alleen ter beschikking aan opdrachtgevers die in Nederland actief zijn en zich aan Nederlandse en Europese wetgeving moeten houden. Daarmee wordt geborgd dat persoonsgegevens door Nederlandse en Europese wetten en regels worden beschermd.

Rechten van de consument zijn in de organisatie van EDM geborgd. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen of inzage in de herkomst van gegevens wordt door EDM altijd gehonoreerd. EDM's Privacy Officer beantwoordt deze vragen steeds zo snel mogelijk.

EDM's Privacy Officer is te bereiken via email: privacyvraag@edm.nl
Beveiligde omgeving

In het kader van Privacy en Security verstuurt en ontvangt EDM geen data per mail. EDM gebruikt altijd een beveiligde online transfer omgeving.

De EDM medewerkers kunnen per omgaande een account voor u aanmaken waarna username en wachtwoord via verschillende kanalen aan u worden verstrekt. Alvast hartelijk dank voor u medewerking ter behoud van de privacy van uw en onze gegevens.

Algemene voorwaarden

Klik hier om onze algemene voorwaarden te downloaden.Security

EDM is ISO 27001 gecertificeerd door Bureau Veritas en hanteert een actueel informatiebeveiligingsbeleid conform de beveiligingsstandaard ISO 27001.

EDM's beveiligingsmaatregelen zijn onder meer:

  • Toegangsbeheer en autorisatie van medewerkers Alle medewerkers hebben een VOG verklaring en zijn verplicht tot geheimhouding
  • Een eigen beveiligd servercentrum in Nederland
  • Gebruik van bewerkersovereenkomsten
  • Een eigen Privacy Officer voor vragen van consumenten en structureel overleg met en advies van een eigen Data Protection Officer
  • Gebruik van een beveiligde omgeving voor een veilige bestanduitwisseling


bv-certification-n-b-iso27001-small2.jpg
Verstand van data.
Gevoel voor marketing.