Referenties

logo-marqt.png

Marqt

"Marqt wil haar klanten zo goed mogelijk leren kennen, zodat zij hen op elk moment van de customer journey kan helpen kiezen voor producten die zijn gemaakt met respect voor mens, dier, natuur & milieu. EDM heeft niet alleen bijgedragen aan meer kennis over de wensen van onze klanten maar ook geholpen bij het verder professionaliseren en meer fact-based werken van Marqt. Met haar grondige kennis van data analyse heeft EDM geleverd wat zij hadden beloofd. EDM heeft tools gemaakt waarmee Marqt direct aan de slag kan. Data analyse is niet cijfers maar ook mensen werk: continue betrokkenheid bij het onderzoeksmethoden en goede tijdsplanning waren cruciaal voor succes van het project."

Constant Berkhout, Marketing en Format

renault-referentie.png

Renault

"De samenwerking met EDM is van hoog niveau en heeft de Renault datastrategie naar de next level geholpen. Door dataverrijking, targeting, analyses en het definiëren van look-a-like profiles, zijn het resultaat én de efficiency van de Renault marketingactiviteiten toegenomen."

Jos van den Bergh, Manager Marketing Communicatie, Renault

rabobank-referentie-1.png

Rabobank

"EDM stelt ons in staat meer rendement op marketingcampagnes te behalen door op intelligente wijze onze data te combineren met de GeoMarktprofiel consumenteninformatie van EDM. Ook hebben we samen met EDM een Interactieve Marktscan ontwikkeld die de lokale Rabobanken concrete handvatten biedt voor de marktbewerking. We zijn tevreden omdat EDM meedenkt en praktische oplossingen biedt."

Joris Beckers, Manager Datamanagement, Rabobank

milieu-centraal.png

Milieu Centraal

"Milieu Centraal heeft de online profiler voor 1 jaar afgenomen. We hebben hiermee een goed beeld gekregen van wie de website bezoeken. Aan de hand van een duidelijk dashboard en 4 analyses met conclusies konden we laten zien dat er een breed bereik is in allerlei segmenten en dat onze site niet alleen gebruikt wordt door de 'donkergroene' consument, zoals een aantal opdrachtgevers hadden verwacht. We zijn erg tevreden over de soepele samenwerking waarin alle ruimte was voor mondelinge toelichting en vragen"

Puk van Meegeren, Manager communicatie

adfogroep-referentie-1.png

Adfo Groep

"Als mediabedrijf krijgen wij veel cijfers van oplages, abonnementen, websitebezoek en verkopen uit onze operationele systemen, maar waar wij ook behoefte aan hebben zijn cijfers over onze klanten. EDM heeft voor ons alle data op klantniveau teruggebracht zodat wij nu betere inzichten hebben in het gedrag van onze klanten ten aanzien van abonnementen, aankopen en websitebezoek en of ze wel of niet reageren op onze communicatie-inspanningen. Dit biedt ons veel informatie om marketingcampagnes beter te targeten en te evalueren. Daardoor besparen we kosten en realiseren we een hogere conversie."

Job Scheepers, Marketing Director, Adfo Groep

logo-essent-1.png

Essent

"Na uitvoerig onderzoek onder meerdere leveranciers is EDM met haar GeoMarktprofiel data de beste leverancier voor consumenteninformatie gebleken voor onze organisatie en onze toepassingen. We gebruiken GeoMarktprofiel op huishoudniveau organisatie breed. Onze analisten en marketeers maken dagelijks gebruik van de GeoMarktprofiel data ten behoeve van retentie, werving en behoud."

Ruud Goorden, Senior Marketing Analyst, Essent

nierstichting.png

Nierstichting

"EDM heeft voor ons een online profilering uitgevoerd met verrassende resultaten. Zij bieden een interessant concept waarbij offline en online profielen op een unieke wijze worden gecombineerd."

Guus Bollen, Specialist Database Analyse

friesland-zorgverzekeraar-website.png

De Friesland Zorgverzekeraar

"We hebben al jaren goede ervaringen met EDM. De meedenkende en flexibele medewerkers zorgen ervoor dat we telkens een betere, nog diepere en efficiëntere profilering kunnen toepassen. Dit geldt voor zowel de optimalisering van doelgroep campagnes als tijdens de algemene campagne periode. Ieder jaar weer ervaren wij EDM als prettige samenwerkingspartner".

Geert Jan Kroes, Database Marketeer, De Friesland Zorgverzekeraar

promovendum-website.png

Promovendum

"Na overstappen van leverancier heeft de betere adreskwaliteit van EDM er toe geleid dat er een belangrijke besparing is gerealiseerd op de retourpost. Verder heeft de betere kwaliteit van de data onnodige irritatie voorkomen bij de door ons aangeschreven personen. Uiteindelijk zijn er betere prospects bereikt."

André Bezemer, Commercieel Manager, Academica

hartstichting.jpg

Hartstichting

"Met de ontzettende grote bak aan gegevens van de donateurs is het soms lastig om alle gegevens om te zetten in waardevolle kennis. EDM heeft de Hartstichting bij o.a. deze ROI analyse enorm geholpen om door de bomen het bos te blijven zien. Samenwerken met EDM ervaar ik altijd als verder komen dan je in je eentje kunt, met toch alle ruimte voor integratie van eigen ideeën en inzichten."

Annieke Jansema, Database Marketeer, Hartstichting

vu.jpg

Vrije Universiteit Amsterdam

"Binnen onze Master of Marketing laat het vak Geomarketing de toegevoegde waarde zien van geografische informatie binnen het marketing vakgebied. Studenten leren onder meer hoe data als die van EDM goed kunnen helpen bij het bepalen van het verzorgingsgebied, de potentie en het assortiment van vestigingen. Daarnaast helpt de data van EDM ons in ons onderzoek om data te verrijken en consumentengedrag beter te begrijpen. De mogelijkheden binnen ons vakgebied en de relevantie van onze onderzoeken worden daardoor sterk uitgebreid."

Prof. dr. Jaap Boter, Vakgroep Marketing, Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit Amsterdam

motivaction-1.jpg

Motivaction

“Dankzij haar rijke profielinformatie op huishoudniveau, zijn wij met EDM in staat om onze nationale onderzoeken en segmentatie modellen op lokaal niveau toepasbaar te maken. Voor zowel onszelf als onze klanten biedt dit een grote strategische waarde."

Roel Schoemaker, Account Director, Motivaction

kinderhulp.jpg

Het Nationaal Fonds Kinderhulp

“Kinderhulp zet zich in voor kinderen die opgroeien in armoede en hierdoor buiten spel komen te staan. Hiervoor is geld nodig via collectanten, donateurs en nalatenschappen. EDM ondersteunt ons al jaren om op al die fronten aan voldoende mensen en middelen te komen. Een sterke samenwerking waar wij meer dan tevreden over zijn."

Jan Wezendonk, Directeur/Bestuurder, Het Nationaal Fonds Kinderhulp

dtc-media-1.png

DTC Media

"Na de gewijzigde privacy-wetgeving van 1 maart 2007 hebben wij in EDM een partner gevonden die ons van bruikbare adressen voor DM-doeleinden voorziet. Met die adressen kunnen wij nog altijd met scherp schieten bij de campagnes die wij voor onze opdrachtgevers uitrollen en leveren deze mailings het gewenste rendement op. Dankzij de Automotive database van EDM kunnen wij nog steeds de juiste doelgroep selecteren. Dat is ons en onze klanten heel veel waard!"

Marcel Barnas, directeur/eigenaar, DTC Media

djoser.jpg

Djoser

"In samenwerking met EDM kunnen wij onze doelgroep beter bereiken en met meer potentiële klanten in contact komen. Ook de analyses na afloop van een direct mailing ervaren wij als goed en nuttig, zodat een volgende campagne geoptimaliseerd kan worden."

Hans de Rooij, Marketing Manager, Djoser

ardanta-referentie.jpg

Ardanta

“Met behulp van de Geomarktprofiel data van EDM heeft Ardanta een segmentatie ontwikkeld die de basis vormt voor haar klantcontactstrategie over alle kanalen heen. Deze strategie helpt ons bij het klantgericht benaderen van onze klanten waardoor we meer rendement uit onze campagnes halen.”

Koos Ridder, Database Marketeer, Marketing & Communicatie

unicef-referentie.jpg

Unicef

''EDM stelt ons in staat om met de segmentinformatie van GeoMarktprofiel doelgroepgericht marketing te bedrijven. In de metingen die we doen zien we een grote consistentie in het gedrag van de GeoTypen. Dat geeft ons het vertrouwen om in onze fondsenwervende campagnes scherp te segmenteren op basis van deze segmenten. Dat niet alleen: we kunnen vaststellen dat het werkt.''


Michiel van Straten, Senior Data Analist, Marketing Intelligence

Verstand van data.
Gevoel voor marketing.