Blog: 7 tips voor cloudmigratie

Werken in de cloud brengt vele voordelen met zich mee. Het maakt niet uit waar je bent, je kan altijd en overal werken. Je hebt altijd beschikking over de nieuwste versies van hard- en software. Groeit je bedrijf hard? Dan kan je via de cloud makkelijk opschalen. Kortom: je bent als organisatie een stuk flexibeler. Echter, migreren naar de cloud is een proces dat je niet “even” inregelt. Bij EDM hebben wij dit proces ook doorlopen en met onze kennis helpen we organisaties die voor deze uitdaging staan. Hier zijn onze 7 tips om jouw organisatie op gang te helpen.

Formuleer een duidelijke strategie

Voordat je aan een cloudmigratie begint, is het belangrijk om een duidelijke strategie te hebben die de doelen, het tijdschema, het budget en de verwachte resultaten van de migratie schetst. Dit helpt ervoor te zorgen dat iedereen die bij het proces betrokken is op één lijn zit en naar dezelfde doelen toewerkt. Ook is het belangrijk om een team op te stellen met stakeholders die zijn of haar onderdeel van de strategie bewaken. Gericht projectmanagement zal de migratie versoepelen en de resultaten ten goede komen.

Maak een inventarisatie van je infrastructuur

Begin met een grondige beoordeling van je bestaande IT-infrastructuur, toepassingen, gegevens en bedrijfsprocessen. Begrijp de afhankelijkheden, prestatie-eisen en eventuele beperkingen die van invloed kunnen zijn op de migratie. Prioriteer welke applicaties het eerst worden gemigreerd op basis van factoren als complexiteit, impact en compatibiliteit met de cloud-omgeving. Maak onderscheid in grote structurele migraties en kleinere processen of applicaties die ook met een tijdelijke oplossing gemigreerd kunnen worden, waarna – of parallel – aan een structurele en geborgde oplossing gewerkt kan worden. Zo voorkom je dat de hele cloudmigratie niet door enkele – relatief kleine – bottlenecks vertraagd wordt. Om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de cloud biedt, is het aan te raden om naar nieuwe oplossingen te kijken. Door SQL Azure of Snowflake te gebruiken betaal je alleen voor gebruik i.p.v. machines die 24/7 aanstaan.

Stel hoge eisen aan beveiliging

Wanneer je met gevoelige data zoals persoonsgegevens werkt, dient beveiliging altijd een topprioriteit te zijn. Het gevaar van een datalek zit in een klein hoekje. Identificeer de beveiligingscontroles en -maatregelen die nodig zijn om je gegevens, toepassingen en infrastructuur in de cloud te beschermen. Vertrouw er niet op dat de cloudleverancier dit voor je regelt, zij leveren uitsluitend de tools. Je eigen IT afdeling en applicatiebeheerders dienen altijd in controle te zijn van de beveiliging, zoals: netwerkbeheer, firewall, rechten, rollenstructuur en afscherming van applicaties. De verkeerde persoon te veel rechten geven kan vergaande gevolgen hebben. Zorg er dus voor dat je eigen beveiligingsprotocollen aanwezig zijn om gevoelige data te beschermen.

Plan je datamigratie goed

Datamigratie is een complex en tijdrovend proces zijn. Het is belangrijk om vooruit te plannen en ervoor te zorgen dat je gegevens goed georganiseerd, opgeschoond en geback-upt zijn voordat je ze naar de cloud migreert. Houd er rekening mee dat de migratie gefaseerd zal plaatsvinden waarbij systemen/processen één voor één worden overgezet. Hiervoor dienen soms de oude en nieuwe omgeving met elkaar gesynchroniseerd te worden. Om de continuïteit te waarborgen kan het zelfs voorkomen dat tijdelijke oplossingen gebouwd moeten worden. Breng deze afhankelijkheden vooraf goed in kaart en maak een gedetailleerd migratieplan met taken, tijdlijnen, toewijzing van middelen en afhankelijkheden. Verdeel het migratieproces in beheersbare fasen en stel voor elke fase mijlpalen vast. Houd bij je planning ook rekening met onvoorziene zaken. Bij een complex proces als datamigratie komen altijd zaken aan het licht waar niemand van tevoren aan gedacht heeft.

Zorg voor geoptimaliseerde applicaties

Cloud-omgevingen vereisen dat toepassingen worden geoptimaliseerd voor maximale efficiëntie en schaalbaarheid. Cloud native services zijn essentieel voor het optimaliseren van applicaties tijdens de migratie naar de cloud. Omdat cloud native applicaties speciaal ontworpen zijn voor de cloud bieden ze efficiëntie, schaalbaarheid en vereenvoudigd beheer. Daarnaast kan je profiteren van voorgebouwde componenten en tools die specifiek zijn ontworpen voor de cloud, wat resulteert in snellere ontwikkeling en implementatie. Deze services verbeteren ook de betrouwbaarheid en bieden kostenoptimalisatie door efficiënt gebruik van resources. Inventariseer van tevoren goed of bestaande apps naar de cloud over te zetten zijn. De bestaande architectuur is niet altijd geschikt voor een cloud native adoptie. Zo hebben wij bij EDM ervoor gekozen direct de migratie voor onze dataprocessen te doen van SQL Servers naar Snowflake. Hierdoor is er direct een enorme optimalisatie slag gemaakt die een kostenbesparing oplevert ten opzichte van een lift-and-shift migratie van de SQL servers.

Train je team voor de nieuwe omgeving

Het overstappen naar een cloudomgeving vereist dat teamleden nieuwe vaardigheden en kennis opdoen. Door je team te trainen kunnen ze vertrouwd raken met de nieuwe technologieën, tools en processen die bij een cloudomgeving komen kijken. Het goed trainen van je team zorgt er ook voor dat de risico’s van veiligheids- en compliance uitdagingen tot een minimum worden beperkt. Beperk de trainingen niet alleen tot jouw team maar betrek ook andere gebruikers van de cloudomgeving, zoals de IT afdeling, bij dit proces.

Monitor het proces vooraf, tijdens en achteraf

Niet alleen kan je hierdoor tijdig problemen spotten, identificeren en actie op ondernemen, maar ook houd je zo scherp de kosten in de gaten. Cloudmigratie kan de kostenstructuur van je organisatie veranderen, omdat je nu betaalt voor cloudservices op basis van het werkelijke gebruik. Door de kosten strak in de gaten te houden voorkom je dat er onnodig processen of servers blijven draaien waardoor de kosten hard kunnen oplopen. Hiermee kan het voordeel van het werken in de cloud omslaan in een nadeel. Door goed te monitoren kom je dus niet voor onverwachte kosten te staan.

Wij helpen je graag

Het migreren naar de cloud is een complex proces dat zorgvuldige planning en implementatie vereist. Houd er rekening mee dat dit proces er een van vallen en opstaan is. Belangrijk is om een duidelijke strategie te formuleren en deze goed te bewaken. Ook EDM is volledig gemigreerd naar de cloud en als hardcore data processing organisatie weten wij als geen ander welke uitdagingen dit met zich meebrengt. Wij realiseren ons  dat er geen standaard aanpak is voor een complex proces als cloudmigratie. Lees hier hoe we jouw organisatie kunnen helpen en schroom niet contact op te nemen voor een vrijblijvend gesprek.