Impact van datavervuiling

Hoe is het gesteld met de datakwaliteit van jouw klantendatabase? Lees hieronder onze zes tips hoe jij de datakwaliteit binnen jouw organisatie kan verhogen, of neem contact met ons op.

Neem contact met ons op Lees hier onze zes tips

datavervuiling heeft invloed op jouw klantendatabase 

Onder datavervuiling verstaat EDM feitelijk alle invloeden die plaats vinden waardoor de data geen juiste weergave meer geeft van de werkelijkheid.

Doordat er dagdagelijks wijzigingen zijn waardoor adressen wijzigen (gemeentelijke herindelingen, annexaties, nieuwbouw en vernummeringen door sloop en aanbouw) zijn het óók de klanten die uit beeld raken doordat de gegevens niet meer kloppen. Overleden personen, verhuizingen en dubbele opvoer zijn ook enkele aanwijsbare oorzaken waardoor data niet meer actueel is en een onjuist vertrekpunt oplevert in campagnes en analyses.

Vul hieronder in hoeveel records er in jouw klantendatabase staan en je krijgt gelijk inzicht in de percentages mogelijke vervuiling de komende jaren. 

[HORIZONTALE LIJN]

Impact van datakwaliteit op campagnes

Campagnes worden ingezet voor upsell, winback en retentie. Hoe langer geleden het is dat er klantcontact is geweest hoe groter de kans dat de selectie van de campagne er anders uit had gezien als de data op orde zou zijn. Dit vertaald zich door in onnodige kosten die gemaakt worden voor uitvoer van een campagne en de respons.

Denk aan foutief geadresseerde, onnodige porto kosten de verwerkingskosten van de retouren en de uitstraling op het beeld dat de mogelijk verkeerde ontvanger krijgt van uw organisatie.